Od 11. května počet účastníků bohoslužeb se zvyšuje na 100 lidí. 

Nedělní mše sv. v naši farnosti budou rozdělené následujícím způsobem. 

Večerní sobotní mše sv. z nedělní platnosti v 18 hod. bude pro farníky s Hodslavic a pro ty kteří mají zadaný úmysl mše. 

Ranní nedělní mše v 8 hod. bude pro farníky z Hostašovic a Straníka a pro ty kteří mají zadaný úmysl mše.  

Nedělní mše v 9.30 hod. v Životicích u NJ bude pro farníky z Životic u NJ. 

První nedělní mše rozdělené tímto způsobem budou 17. května.


Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb budou platit tato pravidla v naši farnosti:

  1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb v lavicích a mezi lavicemi (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

  2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce. Desinfekce budou připravené u vchodu do kostela.

  3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

  4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou při vchodu a odchodu z kostela.

  5. Celebrant bude dezinfikovat ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie, a po něm.

  6. Chrámový prostor bude po každé bohoslužbě řádně vyvětrán a budou dezinfikovány kontaktní plochy kliky, lavice. Údržbě a čistotě prostoru bude věnována mimořádná péče.