KOSTEL SVATÉHO ONDŘEJE


První  hodslavický kostel byl postaven z nadace vrchnosti v průběhu 14. století a hodslavická farnost byla zřízena kolem roku 1383. V záznamech olomoucké kapituly je zpráva z roku 1419, která uvádí hodslavického faráře Mikše. Již první kostel byl dřevěný a pravděpodobně stál na místě nynějšího kostela sv. Ondřeje. Nejcennějším předmětem je socha Panny Marie s Ježíškem, Hodslavská madona, která byla vytvořena neznámým umělcem v rozmezí let 1400-1420.

Ke stavbě současného kostela sv. Ondřeje došlo pravděpodobně před rokem 1523. Ve věži kostela je na jednom z příčných trámů umístěn nápis MD ANNO LI, 9 M - D IIII, roku 1551, 9. měsíce-4. dne. Nápis pravděpodobně vznikl při opravě kostela nebo znamená převzetí kostela nekatolíky. Bohoslužby nekatolické se konaly v kostele až do roku 1624, kdy vesnice Hodslavice připadla novojičínským jezuitům. Větší opravy kostela proběhly v letech 1864, 1875, 1892 a v roce 1895, kdy do kostela udeřil blesk. Opoždění výstavby zděného kostela v Hodslavicích přičinilo se do zachovaní kostela jako památky. Další opravy kostela proběhly v letech 1941, 1975, 1995 a 2011.

Současna stavba kostela má podobu orientovaného jednolodního roubeného objektu, s polygonálním presbytářem. Střeše dominuje vysoká štíhlá věžička. Srubová konstrukce je zevnitř i zvenku opláštěná svislým prkenným obkladem. Jádro kostela má gotický charakter, ochoz a empora jsou barokní. Interiér je pouze bíle vylíčený, na vítězném oblouku je zachován manýristický vegetabilní malovaný dekor. Loď kostela má zvenčí délku 7,6 m, šířku 6,9 m, presbytář na délku 6 m, šířku 5,6 m, sakristie má rozměry 4,5 x 4 m.

Kostel sv. Ondřeje se řadí mezi nejstarší dochované dřevěné kostely v České republice.