Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

3. dubna 2019 ve středu v 18 hod. bude sloužena Mše sv. v rámci setkaní Fatimského apoštolátů.

Svatební ohlášky

6. duben 2019, Hodslavice farní kostel

Radek Blabla a Hana Cajsbergerová

26. duben 2019, Hodslavice filiální kostel

Martin Minář a Klára Bartončíková

Svátost biřmování

Přihláška k svátosti biřmování

Pobožnosti křížové cesty

Pobožnosti křížové cesty v postním období budou: 

Hodslavice každý pátek v 17.45 před večerní mši sv. a v neděli po ranní mší svaté,

Životice u NJ v neděli v 9 hod. před nedělní mši sv.