Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Volné úmysly na rok 2024

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7. června - pátek 

Patrocinium farního kostela

9.00 hod. Návštěvy nemocných

17.30 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti

18.00 hod. Pobožnost se získáním plnomocných odpustků

18.30 hod. Mše svatá

8. června - sobota

18.00 hod. Mše svatá

9. června - neděle

8.00 hod. Mše svatá

Sbírky ze všech mši budou na farní střechu.

1. svaté přijímání

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 16. června. Při mši svaté v 8.00 hodin přistoupí čtyři děti k Prvnímu svatému přijímání, kterému bude předcházet první svatá zpověď v pátek 14. června od 17.30 hod.