Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Volné úmysly na rok 2024

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Obřad představení prvokomunikantů

V neděli 14. dubna při mši svaté v 8.00 hod. bude obřad představení děti které letos přistoupí k 1. svatému přijímaní.