Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Vyučování náboženství 

Vyučování náboženství je přerušené na dobu neurčitou.

Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Nové nařízení vlády ze dne 21.10.2020 o omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob  povoluje shromáždění maximálně 2 osob, což se vztahuje i na bohoslužby

Proto od 22.10. není možná účast věřících na bohoslužbách v kostele. Úmysly objednaných mši svatých budou sloužené podle rozvrhu bohoslužeb bez účasti lidi.

Svátost smíření a eucharistie bude udělována na požádání, prosím, abyste využívali pro domluvu telefonický kontakt nebo webový formulář.

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.