Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Svatby 2021

1. května 2021 Životice u NJ

Sebastian Uherka a Markéta Hlaváčková


Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 12. dubna 2021 omezuje počet účastníků bohoslužeb na počet osob odpovídající obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení v kostele.

Hodslavice maximálně 35 osob

Životice u NJ maximálně 11 osob

Účastníci bohoslužeb mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest, jednorázová zdravotnická rouška nebo respirátor FFP 2/KN 95. Látkové roušky, šály či šátky jsou zakázané !!!

Účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do kostela si dezinfikují ruce. Nedochází k podávaní ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Nedělní a sváteční mše svaté rozdělení počtu účastníků

Neděle, Sobota a svátky 18.00 hod. Hodslavice maximálně 35 osob

Neděle a svátky 8.00 hod. Hostašovice a Straník maximálně 35 osob

Neděle a svátky 9.30 hod. Životice u NJ maximálně 11 osob

Rezervační systém na mše svaté

 Pro účast na mších je nutné se zapsat v kostele nebo tady přes kontaktní formulář!!!

Prosím uvést vždy datum, čas a počet míst!!!

24.4. Sobota-Nedělní

18.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela je 35 míst

Ještě jsou volné 4 místa

25.4. Neděle

8.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela je 35 míst

Kapacita na tuto mši je naplněna

25.4. Neděle

18.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela je 35 míst

Ještě je volných 16 míst 


Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Rok svatého Josefa 8.12.2020-8.12.2021

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci. 

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021