Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Pravidla pro účastníky bohoslužeb

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od dne 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek.

1.   Účastníci bohoslužeb mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest respirátor FFP 2/KN 95. Látkové roušky, šály či šátky jsou zakázané !!!

2. Účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti. 

3.  Účastníci bohoslužeb před vstupem do kostela si dezinfikují ruce.

Svatby 2021

1. května 2021 Životice u NJ

Sebastian Uherka a Markéta Hlaváčková

26. června 2021 Hodslavice

Václav Hnilica a Barbora Voštináková

26. června 2021 Hodslavice

Martin Redl a Hana Zimmerová

Prohlášení biskupů k ustupující pandemii v naší zemi 

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Rok svatého Josefa 8.12.2020-8.12.2021

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci. 

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti