Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Pravidla pro účastníky bohoslužeb

1.   Účastníci bohoslužeb mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest respirátor FFP 2/KN 95. Látkové roušky, šály či šátky jsou zakázané !!!

2. Účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti. 

3.  Účastníci bohoslužeb před vstupem do kostela si dezinfikují ruce.

Svatby 2021

1. května 2021 Životice u NJ

Sebastian Uherka a Markéta Hlaváčková

26. června 2021 Hodslavice

Václav Hnilica a Barbora Voštináková

26. června 2021 Hodslavice

Martin Redl a Hana Zimmerová

26. června 2021 Životice u NJ

Ondřej Dulák a Barbora Bartoňová

Světový den prarodičů a seniorů 25.7.2021 - poselství, modlitba, odpustky

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Rok svatého Josefa 8.12.2020-8.12.2021

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci. 

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti