Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Přihláška do výuky náboženství ve školním roce 2023/2024

Mše svaté 23.9. - 24.9. mimořádná změna pořadu bohoslužeb

23.9. sobota 

Hodslavice 16.00 hod.

24.9. neděle

Životice u NJ 7.00 hod.

Hodslavice 11.30 hod.

Volné úmysly na rok 2023

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.