Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Svatby 2020

1. srpen-farní kostel Hodslavice

David Mička a Karolína Kudělková

Volné úmysly v měsíci říjnu a listopadu

Termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

První svaté přijímání 2020

Nové datum prvního svatého přijímání děti bylo stanoveno na 5. září 2020 v 10 hod. Další nácvik děti bude 21. srpna v pátek po večerní mši sv. 

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.