Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

22. května 2019 ve středu v 19 hod. bude sloužena Mše sv. v rámci setkaní Fatimského apoštolátů.

Svatební ohlášky

6. duben 2019, Hodslavice farní kostel

Radek Blabla a Hana Cajsbergerová

26. duben 2019, Hodslavice filiální kostel

Martin Minář a Klára Bartončíková

Svátost biřmování

Další setkaní biřmovanců bude 14. června v pátek. Program setkaní:

17.30 Adorace Nejsvětější Svátostí

18.00 Mše sv.

18.30 Katecheze  

Přihláška k svátosti biřmování

Zápisy mší svatých na 2. pololetí 2019

V pátek 31. května od 16.00 hod. do 17.30 hod. na faře bude se zapisovat úmysly na mše svaté na 2 pol. 2019.

Poutě v měsíci červnu

Životice u NJ-farní kostel

23. červen v 9.30 hod. Pouť ke cti Narození Svatého Jana Křtitele

Hodslavice-farní kostel

30. červen v 8.00 hod. Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně