Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Pouť Hostašovice 5.7.2020

Po domluvě s panem starostou letošní poutní mše sv. je zrušena kvůli probíhajícím opravám kaple

Volné úmysly v měsíci srpnu a září

Termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

První svaté přijímání 2020

Nové datum prvního svatého přijímání děti bylo stanoveno na 5. září 2020 v 10 hod. Další nácvik děti bude 31. července v pátek po večerní mši sv. 

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.