Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Svatby 2020

10.10. 2020 farní kostel v Hodslavicích

Patrik Palacký a Renáta Černochová

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.