Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Volné úmysly na rok 2024

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Pout´ v Životicích u NJ

23. června v 9.30 hod. bude sloužena poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele.

Pout´ v Hostašovicích

5. července v 10.00 hod. u kaple bude sloužena poutní mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje.