Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Pravidla pro účastníky bohoslužeb

1.   Účastníci bohoslužeb mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest respirátor FFP 2/KN 95. Látkové roušky, šály či šátky jsou zakázané !!!

2. Účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti. 

3.  Účastníci bohoslužeb před vstupem do kostela si dezinfikují ruce.

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Rok svatého Josefa 8.12.2020-8.12.2021