Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Na základě usnesení Vlády ČR z dne 23. 12. 2020 je povoleno, aby se s účinností od 27. prosince 2020 účastnil bohoslužeb takový počet osob, který nepřekročí 10 % míst k sezení. 

Proto od 27. prosince 2020 bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, stanovené podle kapacity míst k sezení v kostele.

Hodslavice maximálně 35 osob

Životice u NJ maximálně 11 osob

Účastníci bohoslužeb mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest, dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do kostela si dezinfikují ruce. Nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Nedělní a sváteční mše svaté rozdělení počtu účastníků

Neděle, Sobota a svátky 18.00 hod. Hodslavice maximálně 35 osob

Neděle a svátky 8.00 hod. Hostašovice a Straník maximálně 35 osob

Neděle a svátky 9.30 hod. Životice u NJ maximálně 11 osob

Rezervační systém na mše svaté

 Pro účast na mších je nutné se zapsat v kostele nebo tady přes kontaktní formulář!!!

Prosím uvést vždy datum, čas a počet míst!!!

30.1. Sobota-Nedělní

18.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela je 35 míst

Ještě je volných 10 míst

31.1. Neděle

8.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela na tuto mši je naplněna

31.1. Neděle

18.00 hod. Hodslavice

Kapacita kostela je 35 míst

Ještě je volných 27 míst 


Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci. 

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19