Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Vyučování náboženství 

Vyučování náboženství je přerušené na dobu neurčitou.

Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Na základě usnesení Vlády ČR z dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů maximálně 20 osob. 

Proto od 23. listopadu 2020 bude možná účast věřících na bohoslužbách v kostele v maximálním počtu 20 osob.

Účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do kostela si dezinfikují ruce. 

Svátost smíření a eucharistie bude udělována také na požádání, prosím, abyste využívali pro domluvu telefonický kontakt nebo webový formulář.

Večerní mše svaté v 18.00 hod. 

Od 30. listopadu 2020 budou večerní mše svaté celoročně vždy v 18.00 hod. Změna je svázaná především s plánovaným rozšířením nedělních bohoslužeb kvůli opatřením a také kvůli změně jízdních řádu.

Volné úmysly na rok 2021

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Do kostela se šesti "R"

Grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci. 

Pouť ke cti sv. Ondřeje, apoštola 30.11.2020

V letošním roce kvůli pandemii a hygienickým opatřením, poutní mše svatá bude výjimečně sloužena ve farním kostele v 18.00 hod.

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska k situaci pandemie