Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Ubytování na faře v Životicích u NJ

Z důvodu poskytnutí ubytování osob z Ukrajiny nepřijímáme objednávky na pobyty. Děkujeme za pochopení. 

Pout´ k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v Hodslavicích

16. června-pátek

17.30 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti

18.00 hod. Pobožnost ze získáním plnomocných odpustků

18.30 hod. Mše sv.

17. června-sobota

18.00 hod. Poutní mše sv. za farníky

18. června-neděle

8.00 hod. Poutní mše sv.

15.00 hod. Koncert dětské scholy

Volné úmysly na rok 2023

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Poutě 2023

Hodslavice 18. červen

Životice u NJ 25. červen

Hostašovice 5. červenec

Straník 17. září

Hodslavice 30. listopad