Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

19. února 2020 ve středu v 18 hod. bude sloužena Mše sv. v rámci setkaní Fatimského apoštolátů. 

Pobožnosti Křížové cesty

Pobožnosti křížové cesty v postní době:

Hodslavice

Pátek 17.45 hod.

Neděle 9.00 hod.

Životice u NJ

Neděle 9.00 hod.

Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udělována v sobotu 2. května 2020 v 10.00 hod. ve farním kostele v Hodslavicích.

Další setkání biřmovanců bude v pátek 13. března. Program setkání:

17.45 Křížová cesta

18.15 Mše sv.

18.45 Katecheze

Popeleční středa 26. února

Na Popeleční středu 26. února, mše sv. s udělováním popelce budou:

16.00 Životice u NJ

18.00 Hodslavice

Křížová cesta pro biřmovance

13. března v pátek v 17.45 hod. bude pobožnost křížové cesty pro biřmovance a po mší sv. katecheze a nácvik kandidátů.

Křížová cesta pro děti k 1. sv. přijímání

20. března v pátek v 17.45 hod. bude pobožnost křížové cesty pro děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání a po mší sv. bude setkání rodičů a nácvik děti.