Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Ubytování na faře v Životicích u NJ

Z důvodu poskytnutí ubytování osob z Ukrajiny na faře nepřijímáme nové objednávky na pobyty a zároveň se ruší objednané pobyty na rok 2023. Děkujeme za pochopení. 

Volné úmysly na rok 2023

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.