Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Volné úmysly na rok 2024

Nejbližší termíny volných mší sv. jsou na odkazů bohoslužby.

Žehnání dopravních prostředků 

Žehnání dopravních prostředků při příležitosti svátku sv. Kryštofa patrona motoristů bude v sobotu 27. července po večerní mši svaté a 28. července po dopoledních mších svatých u kostela a na parkovišti.

Přihláška do náboženství na školní rok 2024/2025

Termín podání vyplněných přihlášek do náboženství je pouze do 31. srpna 2024. Přihlášku si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo stáhnout z následujícího odkazu.