Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

Další setkaní Fatimského apoštolátů bude po prázdninách v měsíci říjnu.

Poděkování za úrodu

Děkovat za letošní úrodu na našich polích, zahradách a sadech budeme 22. září při mších svatých:

8.00 Hodslavice

9.30 Životice u NJ

Zápisy mší sv. na 1. pol. 2020

4. října v pátek bude se na faře zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. 2020, od 15.00 hod. do 17.30 hod.

Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udělována v sobotu 2. května 2020 v 10 hod. ve farním kostele v Hodslavicích.

Další setkání biřmovanců bude v pátek 18. října. Program setkání:

17.30 Adorace Nejsvětější Svátostí

18.00 Mše sv.

18.30 Katecheze

Přihláška k svátosti biřmování

Přihláška do náboženství na školní rok 2019/2020

1. svaté přijímání

27. září po večerní mši sv. bude v kostele setkání rodičů dětí 3. a 4. třidy, které budou v tomto školním roce přistupovat k 1. sv. přijímání.