Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

Další setkaní Fatimského apoštolátů bude po prázdninách v měsíci říjnu.

Svatební ohlášky

6. duben 2019, Hodslavice farní kostel

Radek Blabla a Hana Cajsbergerová

26. duben 2019, Hodslavice filiální kostel

Martin Minář a Klára Bartončíková

8. červen 2019, Hodslavice farní kostel

Milan Plešek a Kateřina Maliníková

27. července 2019, Hodslavice filiální kostel

Štěpán Caha a Denisa Černochová

Svátost biřmování

Další setkaní biřmovanců bude po prázdninách v měsíci září. 

Přihláška k svátosti biřmování

Žehnání dopravních prostředků

V neděli 28.7. a v sobotu 27.7 po všech bohoslužbách proběhne žehnání všech dopravních prostředků shromážděných u kostela a na parkovištích před kostelem. Své automobily a motocykly zasvětíme ochraně sv. Kryštofa, ochránce všech řidičů, poutníků a těch, kteří jsou na cestách. Každý řidič dostane posvěcenou kovovou samolepku s vyobrazením sv. Kryštofa.