Zápisy mší svatých

Možnost zapsaní mší svatých je po každé Mši sv. v sakristi, během úředních hodin na faře, e-mailem nebo při pomocí kontaktního formuláře na stránkách.

Fatimský apoštolát v Životicích u NJ

13. listopadu 2019 ve středu v 18 hod. bude sloužena Mše sv. v rámci setkaní Fatimského apoštolátů. 

1. sv. přijímání-obřad představení kandidátů

24. listopadu na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhne obřad představení dětí - kandidátů k 1. sv. přijímání, v pátek 22. listopadu po večerní mši sv. bude nácvik děti.

Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udělována v sobotu 2. května 2020 v 10.00 hod. ve farním kostele v Hodslavicích.

Další setkání biřmovanců bude v pátek 13. prosince. Program setkání:

17.30 Adorace Nejsvětější Svátostí

18.00 Mše sv.

18.30 Katecheze

Pouť ke sv. Ondřeji

Poutní mše sv. ke svatému Ondřeji bude sloužena ve filiálním kostele v pátek 29. listopadu v 18 hod.