Pořad bohoslužeb v týdnu od 25.9.2022 do 2.10.2022

NEDĚLE 25.9.
26. neděle v mezidobí

HODSLAVICE 8.00

Za + Josefa a Cecilii Neradilovy, živou a + rodinu z obou stran

ŽIVOTICE U NJ 9.30

Za + Marii Hertlovou, manžela a bratry


STŘEDA 28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

ŽIVOTICE U NJ 7.00

Za + Bernarda Geryka, rodiče a duše v očistci

HODSLAVICE 8.00

Na poděkování za přijata dobrodiní s prosbou o dar lásky, víry, naděje o požehnání pro rodinu Bajgerovou, Štěpánovou a Mičkovou


PÁTEK 30.9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

HODSLAVICE 17.30

Výstav Nejsvětější Svátosti

HODSLAVICE 18.00

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let manželství s prosbou o zdraví pro děti, za rodiče, živou a + rodinu


SOBOTA 1.10.

HODSLAVICE 18.00

Za + Annu Krutilkovou, živou a + rodinu Krutilkovou a Ovcharovičovou


NEDĚLE 2.10.
27. neděle v mezidobí

HODSLAVICE 8.00

Za + Stanislava Hasalíka, manželku Marii, Vojtěcha Jiříčka, rodiče a dva sourozence

ŽIVOTICE U NJ 9.30

Za + Aloise Hykla a syna


Volné úmysly na mše svaté

Farnost Hodslavice

3. prosinec - sobota
30. prosinec - pátek

Farnost Životice u NJ

18. listopad - pátek