Pořad bohoslužeb v týdnu od 28.11.2021 do 5.12.2021

NEDĚLE 28.11.
1. neděle adventní

HODSLAVICE 8.00

Za + rodiče Sváčkovy, blízké příbuzné, zdraví a Boží ochranu pro rodinu a za duše v očistci

ŽIVOTICE U NJ 9.30

Za + rodiče Gerykovy a duše v očistci


ÚTERÝ 30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

HODSLAVICE 18.00

FARNÍ KOSTEL

Za živé a + farníky


PÁTEK 3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

ŽIVOTICE U NJ 16.00

Za + rodiče Škorňovy a Josefa Gorčíka

HODSLAVICE 17.30

Výstav Nejsvětější Svátosti

HODSLAVICE 18.00

Za + Svatopluka Bartoně, sourozence a rodiče


SOBOTA 4.12.

HODSLAVICE 18.00

Za + Vojtěcha Jiříčka, dva sourozence, rodiče Jiříčkovy, Hasalíkovy, Annu Chvílovou


NEDĚLE 5.12.
2. neděle adventní

HODSLAVICE 8.00

Za + Petra Staška s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu

ŽIVOTICE U NJ 9.30

Za + Růženu Cábovou, rodiče Blažkovy a Cábovy


Volné úmysly na mše sv.

Hodslavice

6. leden -čtvrtek

14. leden - pátek

16. leden - neděle

21. leden - pátek

22. leden - sobota

23. leden - neděle

28. leden - pátek

30. leden - neděle

2. únor - středa

6. únor - neděle

12. únor - sobota

18. únor - pátek

19. únor - sobota

25. únor - pátek

26. únor - sobota

27. únor - neděle

2. březen - středa

6. březen - neděle

11. březen - pátek

12. březen - sobota

13. březen - neděle

Životice u NJ

11. únor - pátek

18. únor - pátek

25. únor - pátek

2. březen - středa

18. březen - pátek

26. květen - čtvrtek