Ubytování na faře v Životicích u Nového Jičína


V budově fary je k dispozici 33 lůžek:

1 x 4 (jednolůžka)
1 x 5 (jednolůžka)
3 x 8 (10 x dvouposchoďové + 4 x jednolůžko)
Plně vybavená kuchyně, sociální zařízení (WC, sprchy)


 

Provozní řád fary Životice u Nového Jičína

Možnost rezervace a bližší informace u paní Dariny Konvičkové. 

e-mail: obec@zivoticeunj.cz 

telefon: +420 725 142 474 


Základní informace:


Budova fary slouží k pořádání kurzů pro mládež, víkendové pastorační akce, včetně táborů pro děti a mládež, k setkávání místních občanů různých věkových skupin a jiných podobných akcí. Objekt není využíván komerčně. Finanční prostředky získané z pobytu slouží na opravy, úhradu energie (vodné, stočné, plyn a el. energie) údržbu, odvoz odpadů atd. Objekt neslouží k trvalému pobytu jednotlivců ani rodin. Pro účely setkávání zájmových skupin občanů Životic u N.J. (klub důchodců, baby klub atd.) budou využívány stávající společenské místnosti fary.


Ubytování pro skupiny:


  1. Každý zodpovídá za svou bezpečnost a rodiče (vedoucí skupiny) za bezpečnost osob mladších 18 let, za případný nepořádek či škody. Rozbité a poškozené věci či zařízení ohlaste správci budovy.
  2. V celém domě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
  3. Platí zde zákaz konzumace alkoholu a návykových látek.
  4. Dodržujte noční klid od 22,00 do 7,00 hodin. Buďte maximálně ohleduplní a neobtěžujte okolní obyvatele nadměrným hlukem, zvláště v nočních hodinách.
  5. Šetřete vodou a elektrickou energií.
  6. Zamykejte dům (všechny vchody!) při každém odchodu a v noci.
  7. Po skončení pobytu předejte správci uklizený dům (vytřené podlahy, umyté nádobí, uklizené a vyčištěné sociální zařízení). Odpadky třiďte, používejte sáčky do košů. Na odpady slouží kontejner umístěný pod farní budovou.
  8. Je zakázáno přemísťování nábytku a manipulace s ním.
  9. S dotazy se obracejte na správce a dbejte bezpodmínečně jeho pokynů.
  10. Nedodržení těchto výše uvedených zásad může být příčinou ukončení pobytu jednotlivce nebo celé skupiny.


Tento dům je církevním objektem a není veřejným rekreačním zařízením. Platí zde základní lidské a křesťanské zásady. K těm patří kromě slušnosti a ohleduplnosti i to, že zde nelze společně ubytovat nesezdané páry. Prosím, respektujte tyto požadavky, jinak komplikujete situaci ostatním a váš pobyt zde není možný. Co se vám nelíbí, sdělte nám, co se vám líbí, sdělte ostatním. Děkujeme za dodržování těchto zásad, případnou manuální pomoc a zvláště za vaše modlitby.


Ceny za využití objektu:

Počet osob / nocí            Léto (květen - září)                Zima (říjen - duben)

1/1                                          200,- Kč                                            250,-Kč

1/1 a více nocí                     150,- Kč                                             200,-Kč

Skupiny nad 15 osob       100,- Kč                                             150,- Kč

Společenská místnost 

včetně kuchyně                 500,- Kč                                            600,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně poskytnutí lůžkovin a nádobí.

Pobyt s domácími mazlíčky není možný.


 Další informace:

Uživatelům objektu bude účtována vratná záloha ve výši 2000 Kč jako protihodnota za případné poškození zařízení nebo neprovedení úklidu vnitřních i venkovních prostor budovy. Při zjištění, že bylo poškozeno zařízení a vybavení budovy ve větším rozsahu, bude po uživateli vymáhána náhrada za celkově zjištěnou škodu.

a) Rezervace pobytu vyřizuje obecní úřad.

b) Ohlašovna požárů je na Obecním úřadě a dále dle požárního řádu umístěného na vstupní chodbě fary.

c) V případě vážného zdravotního stavu je nutné volat pohotovost tel. 112, další důležitá kontaktní čísla jsou na tabulce ve vchodové místnosti.

d) Aktuální informace o ubytování na faře, obci a farnosti lze také nalézt na internetu na adrese: www.zivoticeunj.cz

Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Životice u Nového Jičína dne 10.12.2019