1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Termín 24. května 2020 je zrušen, nový termín bude stanoven po konsultaci s rodiči dětí připravujících se na První svaté přijímání.


Podmínky přistoupení k 1 . svatému přijímání: 


1. Účast na nedělních mších svatých (děti obdržely tabulku, do které kněz po mší svaté se podepíše). 

2. Povinná výuka náboženství a příprava do hodin náboženství. 

3. Pomoc rodičů dětem s úkoly do náboženství, pravidelné opakování informací, které se mají naučit v rámci přípravy na 1. sv. přijímání. 

Důležité je také to, aby šli rodiče příkladem a pravidelně s dětmi navštěvovali nedělní bohoslužby.


KALENDÁŘ PŘÍPRAVY


24. listopadu na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhne obřad představení dětí - kandidátů k 1. sv. přijímání, v pátek 22. listopadu po večerní mši sv. bude nácvik děti.

20. března v pátek po večerní mši sv.  setkání-zrušené !!!