1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Nový termín byl stanoven na

5. září 2020 v 10 hod.


Podmínky přistoupení k 1 . svatému přijímání: 


1. Účast na nedělních mších svatých (děti obdržely tabulku, do které kněz po mší svaté se podepíše). 

2. Povinná výuka náboženství a příprava do hodin náboženství. 

3. Pomoc rodičů dětem s úkoly do náboženství, pravidelné opakování informací, které se mají naučit v rámci přípravy na 1. sv. přijímání. 

Důležité je také to, aby šli rodiče příkladem a pravidelně s dětmi navštěvovali nedělní bohoslužby.


KALENDÁŘ PŘÍPRAVY


24. listopadu na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhne obřad představení dětí - kandidátů k 1. sv. přijímání.

26. června po večerní mši sv. první nácvik děti.

31. července po večerní mši sv. nácvik děti.