SPOLEČENSTVÍ


MALÁ SCHOLA


Malá schola, vznikla na začátku roku 2019, je společenstvím převážně děvčat ve věku 5-13-ti let. Schází se pravidelně jedenkrát za dva týdny. Náplní schůzek je krátká modlitba, povídání, tematické tvoření dle liturgického období nebo aktuálních svátků, hraní her, tančení, nácvik písní a zpívání s kytarou. V současné době malá schola schází se v klubovně Salesiánského hnutí mládeže v Hodslavicích v počtu patnácti dětí. Program a aktivity pro děti chystá Zuzka Mičulková.


Další zájemci můžou se přihlásit na telefonním čísle 727 801 786 nebo na e-mail schola.hodslavice@gmail.com